10

JAN

Workshop Praktisch Differentiëren in de Klas II

Lesontwerp Hele Taak Eerst

Op deze middag werken we voor de tweede keer samen aan het bedenken van gedifferentieerde lessen. Na een korte uitwisseling van ervaringen met de lessen die de vorige keer ontworpen zijn, gaan vakgenoten samen een nieuwe les bedenken die direct in de klas kan worden uitgevoerd. Zulke concrete stappen brengen ons verder op het pad naar lessen waarin rekening wordt gehouden met verschillen.

Moderator: Otto Gradstein

Doelgroep: leraren VO die deelnemen aan het Erasmus+ project én leraren VO die bij dit onderwerp willen aansluiten.

Plaats: Stedelijk Gymnasium locatie Athena, Fruinlaan 15, Leiden

Tijd: 15.45 - 17.30 uur

Workshop Praktisch Differentiëren in de Klas II