20

FEB

Gesprek over Talent

Ter voorbereiding van De Leidse Aanpak 2.0

De Hogeschool Leiden en de projectgroep van De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling nodigen u graag uit voor een inhoudelijk gesprek over Talent.

De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling zit in de laatste maanden van de projectperiode. Er wordt hard gewerkt aan het plan voor De Leidse Aanpak 2.0 aangezien het merendeel van de partners graag verder wil met deze gezamenlijke aanpak. Tijdens dit gesprek willen we antwoord krijgen op de vraag:

Wat is talent? En welke rol wil De Leidse Aanpak spelen in het vinden en stimuleren van talent?

Vanuit de Leidse Aanpak werken we samen met u als partner aan onderwijsontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst geeft Dr. Annemieke Mol Lous, Lector Inclusive Education aan de Hogeschool Leiden een inleiding over haar opvatting van talent en talentontwikkeling. Daarna gaan we met elkaar in gesprek om te komen tot een gedragen opvatting van talent, die de basis zal zijn voor ons nieuwe projectplan.

Programma

16.45 uur Inloop

17.00 – 17.30 uur Welkomstwoord door Lineke van Tricht en inleiding Dr. Annemieke Mol Lous, Lector Inclusive Education Hogeschool Leiden

17.30 – 18.30 uur Discussie in groepen

18.30 – 19.00 uur Naar een gedragen opvatting van talent

Voor wie?

Deelname is open voor iedere partner van De Leidse Aanpak. In verband met praktische uitvoerbaarheid hebben we maximaal 30 plekken. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Waar en wanneer?

Datum: 20 februari 2018 van 17.00 – 19.00 uur

Plaats: Hogeschool Leiden

Namens: Annemieke Mol Lous, Jacqueline Hoornweg, Nathalie van der Arend, Marielle Rumph, Anna Reints, Hanneke de Jong, Judith Uiterwijk, Lilian Snijders, Anna Lambrechtse, Wieke Bertina en Lineke van Tricht