20

NOV

Inspiratiemiddag Ontwikkelingsvoorsprong en het Jonge Kind (0-6-jaar)

Hoe herken je een ontwikkelingsvoorsprong bij het jonge kind? Wat heeft een kind met een ontwikkelingsvoorsprong nodig van zijn/haar ouder(s), pedagogisch medewerker, leerkracht, jeugdarts of  -verpleegkundige en hulpverlener?

Op woensdagmiddag 20 november organiseren de Leidse Aanpak, het PPO en het CJG een inspiratiebijeenkomst “ontwikkelingsvoorsprong en het jonge kind” (0-6 jaar).

Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers vanuit de zorg, de voorschoolse voorzieningen en de onderbouw van het basisonderwijs uitgenodigd.

Er is een aantal inspirerende sprekers uitgenodigd, waaronder een ervaringsdeskundige en we gaan met elkaar in gesprek over de ervaringen en vragen die we hebben als professionals.

Programma 
 
13.15 – 13.30  Inloop 
13.30 – 13.45  Inleiding door Lineke van Tricht 
13.45 – 14.30  Lezing over ontwikkelingsvoorsprong en signalering - door Lilian van der Poel 
14.30 – 15.15  Lezing over Hoogbegaafd opvoeden - door Marieke van der Zee 
15.15 – 15.30  PAUZE met boekentips voor kinderen en professionals 
15.30 – 15.45  Gluren bij de buren - door Jolanda van Mulken en Cynthia Zwitselaar 
15.45 – 16.00  Ervaringsdeskundige vertelt – door een ouder 
16.00 – 17.00  In gesprek met mensen in en buiten het werkveld 

Datum: woensdag 20 november van 13:30-17:00 uur 
 
Waar: Brede school de Arcade, Octavialaan 61, Leiden 

Voor wie: medewerkers Centrum voor Jeugd en Gezin pedagogisch medewerkers peuterspeelzalen en kinderdagverblijven,  leerkrachten groep 1 en 2 en intern begeleiders,  en andere belangstellenden uit het werkveld. 

Kosten: €10,- per persoon 

Aanmelding hieronder via de link naar het PPO.