27

JUN

Feestelijke kick-off Regionaal Steunpunt

Docentprofessionalisering voor alle schoolvakken

Op 27 juni 2018 organiseert het Regionaal Steunpunt Leiden (Universiteit Leiden) de kick-off van de Verbreding van het steunpunt naar docentprofessionalisering voor álle schoolvakken. Deze officiële aftrap heeft als doel te inspireren en informeren maar ook de ideeën en visie op docentprofessionalisering te ontdekken van onze partners. Er is een divers programma met interessante sprekers, een aantal interactieve workshops en een gezellige borrel om informeel met elkaar in gesprek te gaan. 

De Verbreding

Het Regionaal Steunpunt Leiden is in september 2017 begonnen met het verkennen van de mogelijkheden voor de verbreding van docentprofessionalisering. Immers, het steunpunt was al een aantal jaren succesvol in een aanbod voor bètaleraren. Het project startte op verzoek van de 50 partnerscholen uit het vo, om nieuwe activiteiten te ontwikkelen in taal- en zaakvakken. Daarnaast wordt er ingezet op vakoverstijgend aanbod in didactische vaardigheden en thematische onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: activerende werkvormen en het leerpotentieel van leerlingen. Samenwerking bevorderen tussen maatschappelijke instellingen, bedrijven en onderwijs zorgt voor contextgericht en actueel onderwijs. Het steunpunt werkt daarom nauw samen met vijftig vo-scholen, vier hogescholen, twee universiteiten en het bedrijfsleven in de regio.

In het kort

Wat: Kick-off Verbreding: Docentprofessionalisering voor alle schoolvakken

Wanneer: Woensdag 27 juni 2018 van 15.00 – 19.00 uur

Waar: Universiteit Leiden, Academiegebouw, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

Voor wie: Docenten, schoolleiders, professionals, bestuurders, onderzoekers en andere geïnteresseerden uit het voortgezet- en hoger onderwijs.