24

JAN

Management van Motivatie III

Bijeenkomst 3

Tijd: 16.00 - 20.00 uur

Plaats:  Bonaventuracollege Burggravenlaan in Leiden