10

JUN

Management van Motivatie Schoolleiders VO

Tijd: 17.00 - 21.00 uur

Plaats: Visser 't Hooft Lyceum, Kagerstraat 1 in Leiden