15

NOV

Meetup071#4

Gelijke Kansen

Gelijke kansen: Hoe inclusief is het onderwijs in de Leidse regio ?

MeetUp bijeenkomsten zijn bedoeld voor allen, die bij het onderwijs in de Leidse Regio betrokken zijn. Overal in het land worden onderwijs Meetups georganiseerd door onderwijsprofessionals, voor onderwijsprofessionals, laagdrempelig en kosteloos. Doel is om onderling expertise te delen om zo beter op de hoogte te zijn van datgene wat zich in het onderwijsveld afspeelt. We hebben dit keer gekozen voor het thema ‘Gelijke kansen’.

De gemeente Leiden publiceerde onlangs een nieuwe beleidsnota over dit thema en in andere gemeenten wordt ook hard aan de weg getimmerd om kansenongelijkheid te bestrijden. Laat je op de hoogte brengen van de verschillende aanpakken, maar deel ook vooral je eigen ervaringen en mening!

Programma

19.30u.  Opening

Vijf pijlers voor kwaliteit

Het Europees Kader als inspiratiebron voor een inclusieve aanpak

Presentatie door Ana del Barrio Saiz

Ana del Barrio Training & Consulting

Wat verstaan we eigenlijk onder ‘gelijke kansen’? Aan de hand van het Europees Kader voor Kwaliteit in opvang en onderwijs gaat Ana del Barrio Saiz, in op de fundamenten van hoogwaardige kwaliteit in voorzieningen voor jonge kinderen en op de betekenis van een inclusieve aanpak. Het Europees Kader is belangrijk voor de sector (voorzieningen voor jonge kinderen, beroepsopleidingen en beleidsmakers op gemeentelijk niveau), omdat het op een integrale wijze de meest relevante thema’s in het huidige beleid behandelt. Het Europees Kader voor Kwaliteit gaat uit van vijf pijlers voor kwaliteit die integraal verbonden zijn en wetenschappelijk onderbouwd. Deze pijlers zijn: toegankelijkheid; personeel; pedagogisch beleid/curriculum; monitoring en evaluatie; beleid en financiering.

De presentatie biedt ook een aantal reflectievragen, die de deelnemers kunnen meenemen naar hun thematafels.

20.10u.  Thematafels ( zie Facebook pagina Meetup071 voor uitgebreidere beschrijving)

Deelnemers kunnen hier hun expertise /vragen delen met de Tafelgastheren of gastvrouwen, die expert zijn op een bepaald gebied. Na afloop terugkoppeling van vragen/discussiepunten naar het panel. Er zal o.a. een tafel van Jes Rijnland zijn met het oog op afstemming van de ondersteuning thuis en op school, een tafel over de Voorschoolse Aanpak, en tafels met VO- en PO-scholen met een specifieke expertise op dit terrein. Daarnaast organiseren bestuurders van PROO en SCOL samen een ‘bestuurstafel’ waarin zij uitleggen wat de uitdagingen zijn waar besturen voor staan, die oog willen hebben voor gelijke kansen.

20.50u. Panel 

Deelnemers : Marton de Pinth van PROO, Frits Hoekstra van SCOL, Ger van der Meer van de Brede School Merenwijk, ervaringsdeskundigen

Locatie : Bernardusschool, Kooikerspad 2 , Zoeterwoude