09

MEI

Meetup071#5

Tijdens deze vijfde editie van MeetUp 071 richten we ons op taal en communicatie in de klas.

Hoe leer je kinderen de juiste vaardigheden aan om goed en effectief te communiceren? Wat zijn succesvolle benaderingen van meertaligheid, hoe zorg je voor de juiste balans tussen moedertaal en schooltaal? Opnieuw biedt MeetUp071 specialisten op een bepaald terrein en docenten van alle schooltypen in de Leidse regio de gelegenheid elkaar te ontmoeten, deskundigheid en ervaringen te delen en wellicht nieuwe initiatieven op te zetten. Er is veel aandacht voor praktische voorbeelden die direct bruikbaar zijn in de klas.

MeetUp bijeenkomsten zijn bedoeld voor allen, die bij het onderwijs in de Leidse Regio betrokken zijn. Overal in het land worden MeetUps lokaal georganiseerd door onderwijsprofessionals voor onderwijsprofessionals, laagdrempelig en kosteloos. Doel is om onderling expertise te delen om zo beter op de hoogte te zijn van datgene wat zich in het onderwijsveld afspeelt en de afstemming tussen de verschillende onderwijstypes te verbeteren.

 

Datum: donderdag 9 mei 2019

Tijd: 19.30 - 22.30 uur

Locatie: Bredeschool Merenwijk, Valkenpad 1, Leiden


Programma-overzicht
Tijd                   Onderdeel
19.30  - 19.35    Korte opening met toelichting van het programma
19.35 – 19.42    Intro door Paul Neuteboom, auteur ‘Communicatie is alles’
19.42 – 19.50    Korte pitches (1 min.) per tafel/workshop
19.55 – 20.30    Ronde 1. Keuze uit onderstaande workshops
20.40 -  21.15    Ronde 2. Keuze uit onderstaande workshops
21.15 – 21.45    Afsluitende borrel/napraten

 

Onderwerpen

Communicatie is alles - Paul Neuteboom (workshop)

Hoe kun je leerlingen al in een vroeg stadium leren wat de positieve effecten zijn van goede communicatieve vaardigheden en hen ondersteunen in het ontwikkelen daarvan?

De auteur van de methode ‘Communicatie is alles’ geeft een korte workshop waarin je werkvormen van deze methode uitprobeert en kennismaakt met de inzichten die daaraan ten grondslag liggen.

 

De Transformatieve School - Wim van der Veer, (VO, Leonardo )en Ger van der Meer (PO, Brede School Merenwijk)

(Info en Uitwisseltafel)

Beide scholen delen hun ervaringen met deelname aan het traject ‘De Transformatieve School’.

Dit traject is erop gericht om te voorkomen dat verschillen tussen thuis- en schoolcultuur leerlingen gaan belemmeren. Aandacht voor communicatie met leerlingen die dit verschil ervaren helpt hen het zelfvertrouwen en daarmee ook de zelfredzaamheid te vergroten.

 

Politiek bespreekbaar maken/Urban Education - Patricia Kruit (Hogeschool van Amsterdam) - workshop

Patricia Kruit is medeontwikkelaar van het project Controversiële onderwerpen in de klas. Dit project richt zich op het ontwerpen van klasse-situaties waarin moeilijke en controversiële onderwerpen (denk aan terrorisme of de zwarte piet discussie) adequaat besproken kunnen worden in een diverse klas.

Met collega’s ontwierp zij daartoe een praktisch model dat docenten niet alleen helpt om moeilijke onderwerpen te bespreken, maar hen ook helpt een discussie naar een hoger plan te tillen. Het model biedt instrumenten om een discussie op inhoud te voeren. Bovendien leren de leerlingen onderliggende emoties en verschillende perspectieven te herkennen.

Tijdens de workshop maak je kennis met deze aanpak, die direct bruikbaar is in de klas.

 

Aandacht voor de thuistaal? Hoe dan? - Marga van Mil (Logopedie) - workshop

In toenemende mate groeien leerlingen op met een andere thuistaal dan het Nederlands. Door de verschillende thuistalen van leerlingen in te zetten in het onderwijs, creëer je bewustzijn onder leerlingen over de verschillende talen die er in een groep gesproken worden en maak je ruimte voor de identiteit en eigenheid van meertalige leerlingen.

Maar hoe doe je dat?

In deze workshop krijg je tips, maak je kennis met de vele praktische materialen die ontwikkeld zijn en is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen en ideeën uit de praktijk.

 

Taal en Denken in de klas - Kees Broekhof (Sardes) - workshop

Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Taalstimulering kan daarom niet los gezien worden van denkstimulering. Hoe meer je kinderen uitdaagt, hoe meer zij nadenken en hoe meer taal zij zullen gebruiken. Taalstimulerende gesprekken kunnen betrekking hebben op allerlei onderwerpen, van opdrachten die zojuist gemaakt zijn tot filosofische vragen.

Door je bewust te zijn van de manier waarop je met kinderen communiceert, word je je ook bewuster van de kansen voor taal- en denkstimulering in je lessen. In deze workshop staan we stil bij de principes van denken in relatie tot taal en delen we eigen praktijkervaringen.

 

Good Practices Taalontwikkelend lesgeven - Karin Koens (VO, Bona) en Anjo Roos (VO, SGL)

(Info en uitwisseltafel)

Wat zijn gemakkelijk te realiseren interventies om leerlingen te verleiden hun taalgebruik te verbeteren? Aan deze tafel worden twee praktische voorbeelden gepresenteerd om dit voor elkaar te krijgen. Deze ‘good practices’ vormen het materiaal om inspiratie op te doen voor een eigen aanpak met als doel leerlingen beter te leren formuleren en schrijven, en uit te nodigen te gaan lezen.

Er is ruimte om eigen ‘good practices’ te delen en aanpakken die werken in te brengen of toe te voegen.