10

APR

Netwerkbijeenkomst HB

Op deze bijeenkomst zal Esther Visser van Papilio vertellen over de uitkomsten van het onderzoek "Het optimaliseren van het onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de reguliere kleuterklassen".

Ook zal ze vertellen over het daaruit voorgekomen 10-stappenplan om het onderwijs aan kinderen in de onderbouw te optimaliseren. Onderwerpen die tijdens deze interactieve bijeenkomst aan bod komen zijn: signalering, invulling van het onderwijsaanbod, samenwerken met ontwikkelingsgelijken, competenties leerkrachten, communicatie met ouders en verankering op school.

Dit zal van 13.30 tot ongeveer 14.15 zijn. 

Het tweede deel van de bijeenkomst (14.15 - 15.00) zullen we tijd hebben om materiaal/onderwerpen/projecten voor plusklassen met elkaar te delen. Neem, indien mogelijk, materiaal mee om te kunnen uitwisselen. Het is niet voor iedereen nodig om materialen uit te wisselen, dus voel je vrij om alleen het eerste deel aan te sluiten. 

Om enigszins in te kunnen schatten met hoeveel personen we zullen zijn, willen we je vragen je aan te melden voor de bijeenkomst. Stuur daarvoor een mailtje

Locatie:
Bernardusschool
Kooikerspad 2
2382 EA Zoeterwoude Rijndijk