20

JUN

PWS Markt

PWS Markt 2019

De PWS Markt

Tijdens deze markt kunnen leerlingen brainstormen met experts van Leidse Musea, Gemeente Leiden, De Rabobank, maatschappelijke organisaties zoals het COC, BplusC, i-Doe Vrijwilligers, de DebatUnie, leerlingen die het Pré-HBO op de Leidse hogeschool volgen, of leraren, of het ICLON. Allen kunnen thema’s of werkwijzen onder de aandacht te brengen in de vorm van onderzoekwaardige vraagstukken.

Doelen:

* Leerlingen op gang helpen bij hun PWS

* Leerlingen stimuleren hun PWS bij/voor een instelling/bedrijf in de stad uit te voeren

* Leraren inspireren door ze in contact te brengen met collega’s / partners in de stad

Datum: Donderdag 20 juni

Locatie: aula Bonaventuracollege Burggravenlaan

Tijd:

14.30 – 15.15 uur:  leerlingen Da Vinci en Bonaventuracollege Mariënpoelstraat

14.45 uur: pitches door alle gasten

15.00 – 15.45 uur: leerlingen Bonaventuracollege Burggravenlaan en Marecollege

15.15 uur: pitches door alle gasten

16.30 uur: Einde

Voor wie: Leerlingen, docenten, PWS-begeleiders 4-5 Havo alfa / gammavakken. 

Hoe werkt het?
Meld je aan bij het Leerlab HAVO-HBO: hoeveel leerlingen komen? Komt de ronde waarin je nu bent ingedeeld je uit? Eventuele ruil is mogelijk, van belang is daarbij dat de aantallen gelijk zijn verdeeld i.v.m. ruimte.

Aanmelden en meer informatie via de onderstaande link naar de PWS website!