27

SEP

Scholenoverleg Diversiteit & Inclusiviteit

Scholenoverleg ICLON

Op donderdag 27 september vindt het reguliere scholenoverleg plaats in Den Haag.
Dit overleg heeft het thema ‘Diversiteit en inclusiviteit in de overgang tussen VO en HO’ en is bedoeld voor decanen, mentoren en elke onderwijsexpert in het voortgezet onderwijs (vwo-afdeling) die actief is op dit terrein en/of belangstelling heeft voor dit overleg.

Tijdens het scholenoverleg krijgen deelnemers inzicht in hoe ze dit thema kunnen aanpakken op school. Tegelijkertijd biedt deze bijeenkomst de universiteit de kans om inzicht te krijgen in de behoeften en vraagstukken in het voortgezet onderwijs over dit thema. Kortom, we hopen weer veel van elkaar te leren door kennis en ervaringen te delen.

Details: 27 september, 15:00 tot 17:00 uur, Turfmarkt 99, Wijnhavengebouw, Den Haag

Programma

  • Opening en mededelingen – Jacqueline Hoornweg
  • Presentatie ’Samen door één poort. Over diversiteit en inclusiviteit in de overgang van VO naar HO.’ –  dr. Rick Wolff
  • Bewustwording van het thema Diversiteit en inclusiviteit – spreker wordt nader bepaald
  • Kennisuitwisseling – (Deelnemers gaan actief d.m.v. stellingen met elkaar in gesprek om kennis uit te wisselen over ervaringen met diversiteit en inclusiviteit in de school)