07 APR

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert op 7 april 2020 een symposium voor alfa, gamma (de taal en de zaakvakken) en vakoverstijgend onderwijs. Het thema van dit jaar: Toekomstbestendig onderwijs. Tijdens deze dag zijn er verschillende lezingen en workshops over dit thema. Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontmoeting en om met elkaar in gesprek te gaan. De dag wordt afgesloten met een gezellige borrel.

TOEKOMSTBESTENDIG ONDERWIJS

Onderwijs moet leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst, maar hoe doen we dat? Tijdens de keynote van Fred Janssen (Hoogleraar Didactiek, Universiteit Leiden) deelt hij zijn visie over toekomstbestendig onder­wijs. Hij vertelt over een nieuwe inrichting van ons onderwijs waar binnen het onderwijsveld, de overheid en onderzoek veel discussie over is. Fred Janssen gaat in op een nieuwe onderwijsbenadering waarin perspectieven tijdens de les meer centraal komen te staan. Na de openingslezing is er een ruim aanbod van verschillende workshops. Hierin kan je zelf aan de slag met het thema toe­komstbestendig onderwijs.

 

VOOR WIE?

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert dit jaarlijkse symposium voor docenten, teamleiders, begeleiders op school (BOS), schoolleiders, decanen, vakdidactici en andere belang­hebbenden uit het voortgezet en hoger onderwijs die affiniteit hebben met alfa, gamma of vakoverstijgende thema’s. Voor medewerkers van ONZ-lidscholen of van onze partners is deelname aan het symposium gratis. Voor docenten van niet-lidscholen geldt een bedrag van €300 voor deelname. Om te zien of jouw school of instelling partner is klik op deze link of stuur een mail naar onz@iclon.leidenuniv.nl.

 

DATUM & LOCATIE

Datum:       Dinsdag 7 april 2020

Tijd:            15.00 - 18.15 uur (inloop vanaf 14.30 uur, programma start om 15.00 uur)

Locatie:      Maris College Belgisch Park, Nieuwe Duinweg 10, Den Haag

 

U kunt zich aanmelden via deze link: https://www.formdesk.com/universiteitleiden/symposium2020

 

Voor meer informatie kijk op onze website: https://www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl/aanbod/vakoverstijgend/symposium-toekomstbestendig-onderwijs/

 

Hopelijk zien we elkaar op 7 april!