06 OKT

Bijeenkomst 2: Signaleren II

Tijd: 16.00 - 18.30 uur

Plaats: Merenwijkschool, Valkenpad 1 in Leiden