15 SEP

Bijeenkomst 1: Signaleren I

Tijd: 16.00 - 18.30 uur

Plaats: Merenwijkschool, Valkenpad 1 in Leiden.

 

 

Overige data 2020:

Dinsdagen 6 oktober, 10 november en 8 december.

Data 2021:

Dinsdagen 12 januari, 16 februari, 16 maart, 13 april, 18 mei en 15 juni.

 

EXPERT SLIMME KLEUTERS  
Bij ieder kind verloopt de ontwikkeling anders en verschilt het tempo. Zo zijn er kinderen die zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld. Van een 4-jarige verwachten we dat hij/zij het leuker vindt om in de bouw- en of huishoek te spelen dan bezig te zijn met levensvragen zoals bijvoorbeeld: “Waar komt de zon vandaan.”  Een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong past dan ook niet binnen de gangbare verwachtingen. Een kleuter moet en mag zichzelf zijn en dat is niet anders voor een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Goede begeleiding van deze kleuters moet aansluiten bij de persoonlijkheid en ontwikkelingslijn van het kind.  
 
 
OPLEIDING VOOR KLEUTERLERAREN
Kleuterleerkrachten zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Daarom is het belangrijk dat zij weten hoe te kunnen aansluiten bij de behoeftes van de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong. De opleiding tot expert slimme kleuters is er speciaal op gericht om deze kinderen en hun ouders beter te kunnen begeleiden. De opleidingsgroepen zullen zowel uit kleuterleraren als pedagogisch medewerkers bestaan. 
 
DOEL
De expert zorgt ervoor dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong gezien worden en dat deze kleuters en hun ouders de juiste begeleiding krijgen. De expert benadrukt het belang van de juiste begeleiding van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, geeft collega’s informatie en/of scholing en coacht hen in het werken met deze kinderen. 
 
INHOUD
 Theorieën
 Signaleren  
 Begeleiden  
 Materialen  
 Activiteiten
 Gesprekstechnieken
 Casuïstiek en intervisie
 Praktische opdrachten 
 
OPBRENGST
Na afloop weet je…
 Het belang van een passend aanbod voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op sociaal emotioneel en cognitief gebied
 Hoe de leerontwikkeling van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong verloopt 
 
 
Na afloop kun je…
 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren
 Een ontwikkelingsvoorsprong in kaart brengen
 Passende activiteiten bieden
 Passende begeleiding bieden aan ouder en kind 
 
DE OPLEIDING WORDT VERZORGD DOOR
Willeke Rol van Bright Kids &  Marijne Sammels van Coach in Beeld 
 
LOCATIE
In Leiden 
 
KOSTEN
Kosten cursus € 1.825,- (inclusief € 925,- aan materialen waaronder Knappe Kleuters, Talentenlijn Kleuters 1 en studieboeken) 
 
OPLEIDINGSDUUR EN STUDIEBELASTING
 10 bijeenkomsten  
 Maandelijks een bijeenkomst op dinsdag van 16.00-18.30 uur
 Per bijeenkomst een praktische opdracht
 Bestuderen literatuur en artikelen
 Afronding door middel van een presentatie en scriptie 
 
MEER INFORMATIE?
Wil je meer informatie over de opleiding?
Neem dan contact op met  willeke@brightkids.nl of marijne@coachinbeeld.com 

INSCHRIJFFORMULIER EN DATA CURSUS:
In de onderstaande documenten.