20

MEI

Training Management van Motivatie II

Tweede training Management van Motivatie

Eind oktober 2018 heeft de Universiteit Leiden het convenant van De Leidse Aanpak 2.0 ondertekend en daarmee haar partnerschap van de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling herbevestigd. In het kader van deze samenwerking gaf Dr. Menno Mennes (programmadirecteur Leiden Leadership Programme UL / Motivation Institute) tijdens de Leidse Onderwijstafel van 31 oktober 2018 een mini-college over Motivatie, waarin hij zijn model van motivatie presenteerde. Voor de tweede keer bieden we nu schoolleiders graag de mogelijkheid om deel te nemen aan de training Management van Motivatie. 

Tussen maart en september 2019 biedt de Universiteit Leiden in samenwerking met de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling een verkort Trainingstraject “Management van Motivatie”. Deze Training is voortgekomen uit meer dan 25 jaar onderzoek op het gebied van motivatie. 

 

Inhoud Training 

• In de Training leert u wat motivatie is en hoe deze gericht kan worden aangestuurd. 

• Een instrument, het “PM-Interview”, wordt aangeboden waarmee u direct aan de gang kunt. 

• Tijdens deze training ontdekt u samen met Dr. Menno Mennes de mogelijkheden om het PM-Interview toe te passen op gesprekken met medewerkers. 

 

Inhoud Onderzoek 

• In causaal “pretest-posttest” onderzoek blijkt het instrument een significante en blijvende verbetering in motivatie te bieden, ten opzichte van controle groepen. 

• Van deelnemers is 90% tussen 1 en 3 jaar na dato nog steeds positief over het instrument. 

In juni 2016 heeft de promotie op basis van dit onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoeksrapport is inmiddels openbaar en te lezen via de website van De Leidse Aanpak. 

Omdat de Universiteit Leiden partner is van de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling kunnen we de training dit jaar voor het laatst voor een aantrekkelijke prijs aanbieden aan partners van De Leidse Aanpak: 

• De Training kost gewoonlijk € 1250,- pp. Het traject wordt nu aangeboden aan partners van De Leidse Aanpak voor € 750,- pp, inclusief materialen. Vanaf schooljaar 2019/2020 wordt de cursus aangeboden via ONZ. 

• We bieden 4 trainingssessies en een terugkomsessie van 1 dagdeel, van 17.00 – 21.00 uur. De eerste twee data staan vast: 28 maart en 20 mei 2019. De overige 2 trainingssessies en terugkom worden vastgesteld in overleg met de groep. 

• Inschrijving is beperkt tot 8 deelnemers 

• Projectleider: Lineke van Tricht