21

SEP

Bijeenkomst PO-VO

Rekenen/wiskunde, Engels, studievaardigheden en talentontwikkeling

Afgelopen twee jaar hebben leerkrachten van het Stedelijk Gymnasium, Scholengroep Leonardo Da Vinci en PROOLeiden deelgenomen aan Professionele Leergemeenschap PO-VO (PLG PO-VO). Zij hebben bij elkaar in de ‘praktijk’ gekeken, o.a. door lessen te bezoeken en methodes te vergelijken. Zij zijn aan de slag gegaan met de onderwerpen Rekenen, Engels, Didactiek en vaardigheden en Verborgen talentontwikkeling.

Zij hebben ervaren waar de aansluiting tussen PO en VO verbeterd kan worden. Vervolgens is door een groep enthousiaste ontwikkelaars hard gewerkt aan materiaal voor een goede overgang voor leerlingen van het PO naar het VO. Dit materiaal is kant en klaar, getest en direct toepasbaar in de klas!

Er is materiaal gemaakt op vier gebieden: talentontwikkeling, reken- wiskundevaardigheden, studievaardigheden en Engels.

Dit schooljaar kunnen de materialen op school in de groepen worden uitgeprobeerd. Als je deelneemt aan de gebruikersgroep kan je de materialen gebruiken en met je feedback wordt het materiaal doorontwikkeld.

De leerkrachten die vorig jaar de materialen hebben gezien waren erg enthousiast!

Heb je leerkrachten die aan de slag willen met deze materialen of wil je zelf aan de slag met een van deze onderwerpen? Kom dan naar de PLG bijeenkomst. Meld je vooraf aan en mail aan welke gebruikersgroep je wilt deelnemen.

Plaats: Lorentzschool, Van Vollenhovekade 17

Tijd: 16.00 - 18.00 uur