Lesmateriaal VO

Expeditie Moendoes

Expeditie Moendoes

Expeditie Moendoes is een spel, waarin leerlingen een onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten te werk gaan als een team wetenschappers. Het spel is geschikt voor alle vakken. Leerlingen maken in één lesuur op een speelse manier kennis met de essentie van wetenschap.

Niveau

 • VO: onderbouw,
 • PO: bovenbouw

Vakgebied

 • Wereldoriëntatie

Soort materiaal

 • Spellen
Lesmateriaal Wetenschapsknooppunt VO

Lesmateriaal Wetenschapsknooppunt VO

Niveau

 • VO: onderbouw,
 • VO: bovenbouw

Vakgebied

 • Natuur & Techniek

Soort materiaal

 • Website
Erfgoedwijs

Erfgoedwijs

Het Rijksmuseum van Oudheden en de Nationale UNESCO Commissie ontwikkelden samen de workshop Erfgoedwijs, waarbij leerlingen op een praktische manier kennismaken met cultureel erfgoed.

Niveau

 • VO: onderbouw,
 • VO: bovenbouw

Vakgebied

 • Wereldoriëntatie,
 • Kunst

Soort materiaal

 • Website
Kunstkeuzes in het museum

Kunstkeuzes in het museum

In deze les kruipen de leerlingen in de rol van tentoonstellingsmaker, restaurator, marketeer en filosoof aan de hand van de tentoonstelling ‘Studio RMO’.

Niveau

 • VO: bovenbouw

Vakgebied

 • Kunst

Soort materiaal

 • Website
Stimulerend Signaleren

Stimulerend Signaleren

Handleiding om handelingsgericht aan het werk te gaan.

Niveau

 • VO: onderbouw,
 • PO: onderbouw,
 • PO: bovenbouw

Vakgebied

 • Leervaardigheden algemeen

Soort materiaal

 • Uitleg met werkbladen,
 • Website
Microcontrollers programmeren

Microcontrollers programmeren

Microcontrollers zijn overal. Elektronische schakelingen van vandaag zijn bijna altijd opgebouwd rond een microcontroller. elf microcontrollers programmeren is een goede manier om bezig te zijn met fysische informatica.

Niveau

 • VO: onderbouw,
 • VO: bovenbouw

Vakgebied

 • Natuur & Techniek,
 • ICT

Soort materiaal

 • Uitleg met werkbladen