Voorbeelden VO

Goede voorbeelden in het Voortgezet Onderwijs

 • Regie bij de leerling

 • Coaches op het Leonardo College werken met logboeken

 • Yfke

 • Yfke is coördinator van het tutoraat op het Bonaventuracollege

 • Poëzie in Brno

 • Beschrijving van de poëzieles die Judith Nobels gaf tijdens de uitwisseling in Brno

 • Eigenaarschap in de Praktijk

 • Opbrengsten en overwegingen naar aanleiding van de Ronde Tafel tijdens de MeetUp071

 • Pre-Bona Congres

 • Het Bonaventura College in Leiden organiseert sinds twee jaar het Pre-Bona project.

 • Verwondering in de les

 • Verslag van een jaar lesgeven zonder boek, met een lesplan dat alleen uit grote lijnen bestaat en dat tot doel heeft de leerlingen dieper te laten denken

 • Eigenaarschap bij de leerling

 • “De behoefte om te leren ontstaat als je je realiseert dat je iets nodig hebt”

 • Praktische Differentiatie bij Natuurkunde

 • Column van Hans van Bemmel in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

 • Werken met leervragen

 • Leerlingen zelf laten kiezen wat en hoe ze leren, hoe ziet dat er in de praktijk uit?

 • Examen doen als sporttalent

 • Tiba Vroom, professioneel klimmer, verdeelt haar examen over twee jaar (LD 180517)