08

FEB

Challenging Young Children Toolkit

Challenging Young Children Toolkit

Graag informeren we je over de Toolkit voor het jonge kind, die bedoeld is voor pedagogische medewerkers en leerkrachten van de kleutergroepen. Het doel van deze Toolkit is om met behulp van deze informatie, uitleg en middelen een passend onderwijsaanbod aan te bieden dat beter aansluit bij de leerbehoefte van leerlingen en zij zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast helpt het aanbieden van een passend onderwijsaanbod om onderpresteren van leerlingen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Deze Toolkit geeft uitgebreide informatie over een plan van aanpak met een concreet 10-stappen plan, het observeren, het signaleren en de aanpak van onderpresteren, het motiveren van jonge kinderen, de coachende rol van de leerkracht en de intake en overdracht bij jonge kinderen. De Toolkit gaat verder dan alleen het aanbieden van materialen. 

Team Toolkit Challenging Young Children
Deze Toolkit is het resultaat van het  Erasmusplus Talent Education programma, waarin deskundigen (hoog-) begaafdheid, wetenschappers, leerkrachten en pedagogische medewerkers samengewerkt hebben. 

De Talent Education Toolkit for Teachers is onderdeel van het aanbod van de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling.

De Toolkit Challenging Young Children is samengesteld door:

  • Maruška Željeznov Seničar, (MIB, Ljubljana Slovenië)
  • Nathalie van der Arend (PROO Leiden, Nederland)
  • Esther Visser (Papilio, Hazerswoude-Rijndijk, Nederland)
  • Phil Rhebergen (SWVVO 2801, Leiden, Nederland)