08

NOV

Convenant getekend

Convenant getekend

De Leidse Aanpak 2.0 is een feit

Leiden, 1 november 2018

Woensdagavond 31 oktober 2018 was het zover: 50 Leidse partners tekenden het convenant voor De Leidse Aanpak 2.0. Met de ondertekening spraken de partners af om vier jaar door te gaan met de samenwerking.

Convenant getekend

De avond startte met ondertekening van het convenant door de partners.  Vervolgens opende Marton de Pinth, bestuurder van PROOLeiden en OBSG én voorzitter van regiegroep van De Leidse Aanpak de bijeenkomst. Hij heette de gasten welkom in het Huis van Onderwijs, mede namens de andere ‘inwoners’ van het Huis. Hij blikte terug op de afgelopen drie jaar en bedankte Lineke van Tricht, projectleider, voor het opbouwen van dit unieke netwerk.

Luk Dewulf gaf vervolgens een sneak preview van zijn visie op talent, die mede de basis vormt voor de visie van De Leidse Aanpak 2.0. De basisgedachte is dat ieder mens talent heeft. Het ontdekken en benutten van je talent zorgt ervoor dat je in een ‘flow’ kunt raken en energie krijgt van bepaalde taken. In Leiden willen we ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren hun talenten vinden en verder kunnen ontwikkelen.

Convenant getekend

Na deze inspirerende lezing was het officiële moment daar: Paul Dirkse, wethouder van Onderwijs, Jeugd en Sport, gaf symbolisch het stokje over aan Marton de Pinth in de vorm van het artikel De Leidse Aanpak ontgroeit pioniersfase (zie download onderaan). Waar de gemeente Leiden de afgelopen drie jaar aanjager was van het project, hebben de onderwijs- en andere partners er nu voor gekozen om De Leidse Aanpak voort te zetten. De gemeente blijft een rol spelen in De Leidse Aanpak, maar die zal wel bescheidener zijn dan de afgelopen jaren.

Convenant getekend

Na het eten begon het tweede deel van de avond, waarbij de aanwezigen uiteen gingen naar drie parallelsessies: een over hoe basisschool Woutertje van Leyden het gedachtegoed van Luk Dewulf in de praktijk brengt. Een sessie over het Integraal Kindcentrum waarin onderwijs en zorg samenwerken en een derde sessie over Management van Motivatie. Tijdens deze sessie introduceerde Dr. Menno Mennes de aanwezigen in zijn nieuwe model van motivatie. De komende vier jaar zullen we zijn gedachtegoed verder uitdragen en onderzoeken in Voor- en Vroegschoolse Educatie en voortgezet onderwijs.

Deze speciale 10e editie van de onderwijstafel vormde een feestelijk en inspirerend begin van de nieuwe fase van De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling.