04 JAN

Met veel plezier verwelkomt de Leidse Aanpak onze twee nieuwe partners SOL en Stichting Move.

SOL is een partner in de Sterke Sociale Basis in Leiden voor het perceel Opgroeien. Zij concentreren zich op twee pijlers: Leiden Veiliger en Gezonder  en Leiden Kansrijker en Succesvoller. SOL zet zich in voor veiligheid door overlastgevende jongeren zinvolle dagbesteding te bieden, organiseert voorlichting en (beweeg)activiteiten om Leiden een gezondere stad te maken, zet workshops en het jongereninformatiepunt (JIP) in om gelijke kansen te bevorderen, en draagt bij aan talentontwikkeling door middel van activiteiten en programma's op basis van de behoefte van kinderen en ouders.

Stichting Move biedt op basisscholen en vmbo-scholen burgerschapsvormingsprojecten aan op het gebied van talentontwikkeling, verbinding en het verbreden van leefwerelden. Om leerlingen te stimuleren zelf in actie te komen voor de omgevingverbinden, koppelt Move hen aan studenten of young professionals . Samen bedenken ze een mooie actie en voeren deze ook daadwerkelijk uit, vanuit ieders eigen talent en creativiteit. In Leiden voert Stichting Move in samenwerking met SOL ook buitenschoolse projecten uit. 

De Leidse Aanpak verwelkomt SOL en Stichting Move
De Leidse Aanpak verwelkomt SOL en Stichting Move