24 APR

Kansengelijkheid is een urgent maatschappelijk thema, ook in Leiden.

Met ondersteuning van de Gelijke Kansen Alliantie van OCW zijn onderwijspartners in de stad een bijzonder project gestart: Gelijke Kansen in Leiden op de kaart.

Doel van het project is leerlingen in het Leidse onderwijs Gelijke Kansen bieden door middel van passende ondersteuning tijdens de po-vo overgang en in het voortgezet onderwijs, zodat zij een schoolcarrière kunnen volgen die past.

We willen met dit project:

  1. Kennis vergaren over hoe de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verloopt in Leiden.
  2. Inzicht krijgen in de gezichten achter de cijfers. Leren over de belangrijkste mechanismen die bepalend zijn voor het maken van een passende en succesvolle overstap van po naar vo.
  3. Concrete, effectieve interventies uitwerken met en voor Leidse scholen.
  4. Continu kennis delen en vermenigvuldigen met elkaar.

Werken aan gelijke kansen rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs vraagt om een brede samenwerking. En om inspanning van zowel leraren als teamleiders/IB-ers en directies, over denominaties en sectoren heen. Goede ideeën over hoe we kunnen bijdragen aan een passende schoolcarrière voor alle leerlingen tussen 10 en 15 jaar zijn daarom zeer welkom.

Heb je een vraag, denk je te kunnen bijdragen of wil je voorlopig alleen maar op de hoogte gehouden worden van wat we binnen dit project doen? Maak je (collega’s) interesse kenbaar via een simpel mailtje aan Maryse@deleidseaanpak.nl. We zullen je dan regelmatig (maar niet te vaak) op de hoogte brengen van interessante publicaties over het onderwerp, eerste tussenresultaten en inzichten én bijeenkomsten. Gelijke Kansen in Leiden op de kaart: doe je mee?

Gelijke Kansen in Leiden op de kaart
Gelijke Kansen in Leiden op de kaart
Gelijke Kansen in Leiden op de kaart
Gelijke Kansen in Leiden op de kaart
Gelijke Kansen in Leiden op de kaart
Gelijke Kansen in Leiden op de kaart
Gelijke Kansen in Leiden op de kaart
Gelijke Kansen in Leiden op de kaart