23 JUN

Deze zomer loopt het convenant van De Leidse Aanpak af. Via onderstaande brief informeren we partners graag over het vervolg en de samenwerking van De Leidse Aanpak met het LEF.

Leiden, 22 juni 2022


Aan: de partners van De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling
Van: stuurgroep Leidse Aanpak met LEF en projectleider
Betreft: integratie Leidse Aanpak met LEF


Beste partner van De Leidse Aanpak,


In het najaar van 2018 is het convenant van de Leidse Aanpak 2.0 door een grote groep partners ondertekend. Dit convenant heeft een looptijd van schooljaar 2018/2019 tot en met 2021/2022 en met de zomer van 2022 voor de deur nadert het einde van deze convenantperiode.

Vorig schooljaar heeft een groep bestuurders in de Leidse regio, waaronder de leden van de regiegroep Leidse Aanpak, aan de projectleiders van de Leidse Aanpak en het LEF verzocht om het rijke aanbod aan netwerken en projecten binnen het Leidse speelveld in beeld te brengen en waar mogelijk intensiever samen
te gaan werken. Ook op bestuurlijk vlak is dit gebeurd: de regiegroep Leidse Aanpak en de stuurgroep van het LEF ontmoeten elkaar sinds september 2021 in een gezamenlijke stuurgroep ‘Leidse Aanpak met LEF’.

Het aflopen van de convenantperiode is een mooi moment om een volgende stap te zetten in deze
samenwerking. Vanaf schooljaar 2022/2023 gaan we verder met het thema ‘Talentontwikkeling’ als zichtlijn van het LEF. We bouwen voort op het netwerk, de kennis en de activiteiten die de afgelopen jaren zijn opgebouwd vanuit de Leidse Aanpak en verbinden dit aan de energieke broedplaats die het LEF is.

Om deze verdere samenwerking in het Leidse speelveld én de opbrengsten van de huidige convenantperiode te vieren, organiseren we op 29 september een Talentenfestival waar we zullen terugblikken en vooruitkijken.

Partners van de Leidse Aanpak die momenteel nog geen partner zijn van het LEF worden (tijdens het Talentenfestival) uitgenodigd om zich als ‘vriend’ te verbinden aan het LEF. Voor deze groep blijven ontmoetingen georganiseerd worden over thema’s die gaan over Talentontwikkeling.

Wij geloven dat deze nieuwe stap in de samenwerking gaat zorgen voor een extra impuls voor het thema Talentontwikkeling in de regio en dat het bijdraagt aan een krachtig en overzichtelijk Leids speelveld voor alle betrokken partners en professionals.


Mocht je vragen hebben, dan horen wij dat uiteraard graag.

 


Met vriendelijke groet,


Namens de stuurgroep Leidse Aanpak met LEF


Annick Dezitter – rector/bestuurder scholengroep Leonardo Da Vinci
Reinier van de Wal – Lid CvB SCOL
Ellie van der Geest – directeur Faculteit Educatie HS Leiden
Han Nijssen – programmamanager Leiden Kennisstad gemeente Leiden
Kees van der Velden – projectleider De Leidse Aanpak

Integratie Leidse Aanpak met LEF