18 MAR

In dit plan is de koers voor de komende jaren vastgelegd.

Het plan is op 18 maart naar alle partners gestuurd met de volgende toelichting:

In dit plan zetten we uiteen dat we de komende jaren onze activiteiten verder willen bestendigen, verdiepen en borgen. We brengen al onze partners op de hoogte van onze activiteiten en nodigen een ieder uit om deel te nemen. We vragen u daarom dit plan te bespreken en een aantal vragen te beantwoorden.

  1. Aan welk thema in het plan kunt en wilt u bijdragen, omdat er ervaring is in uw organisatie? Op welke manier wilt u bijdragen?
  2. Welk thema / welke activiteit uit het plan past bij uw (school)plannen en wilt u oppakken?
  3. Bij welke activiteit uit het plan wilt u aanhaken / heeft u interesse in deelname?

Indien gewenst ben ik als projectleider vanzelfsprekend bereid om het plan verder toe lichten / vragen te beantwoorden. Dat kan via telefoon en mail, maar gezien de huidige situatie ook via Zoom. 

Download het plan hieronder.

Koersplan De Leidse Aanpak op weg naar 2022