23

NOV

Meetup071#5

Meetup071#5

Impressie van de laatste Meetup en aankondiging van de volgende:

Zinvol, belangrijk maar ook zeker gezellig: Docenten PO en VO, bestuurders, maatschappelijke instellingen  én ervaringsdeskundigen deelden 15 november j.l op de Bernardusschool hun kennis maar ook zeker hun opvattingen over Gelijke Kansen in het onderwijs in de Leidse regio. 

Bieden we genoeg kwaliteit? Welke 5 indicatoren zijn belangrijk om gelijke kansen te creëren? Op deze vraag kwam het antwoord in de vorm van een korte introductie op het kwaliteitskader zoals dat door de Europese Unie is opgesteld.  De discussie hierover werd voortgezet aan tafels die door verschillende experts of ervaringsdeskundigen geleid werden. 

Zo kon je weten komen hoe cruciaal ouderparticipatie is bij het verhelpen van mogelijke achterstanden en welke aanpakken daarbij positief uitwerken. Bijvoorbeeld door de leerlingen zelf mee te laten denken over de beoordeling van hun motivatie en werkhouding en samen tijdens een ouderavond hierover het gesprek aan te gaan. Aan de NT2 tafel werd aan de hand van heel praktische voorbeelden gedemonstreerd hoe het taalonderwijs voor leerlingen met een migratie achtergrondinformatie zo effectief mogelijk kan worden gemaakt zonder die leerlingen apart te zetten. 

Tijdens de paneldiscussie  vond een bij tijden heftig debat plaats met thema's als de (te?) vroege voorselectie in het Nederlandse onderwijs en het falen op het gebied van de toegankelijkheid van taalklassen. Leerlingen zelf verantwoordelijk maken en meer zeggenschap geven over de indeling van een doorsnee lesdag was in de ogen van Marlies de Groot een mogelijke oplossing voor het gemotiveerd houden van leerlingen die doorstromen naar een door hun omgeving als 'moeilijk' getypeerd schooltype. 

Tijdens de borrel bleek dat iedereen nog lang niet uitgepraat was en de kans aangreep contacten te leggen. Dat laatste heeft ons doen besluiten een volgende bijeenkomst van Meetup071 nog laagdrempeliger te maken en nog meer gelegenheid te bieden om te leren van elkaars ervaringen.

Op 15 maart organiseert Meetup071 haar volgende bijeenkomst in de vorm van een voorjaarsborrel met thematafels. Werktitel:

“Uitgesproken! Taalontwikkeling en communicatie in de klas”

Geïnteresseerd om te komen ? Hou de Facebook pagina van Meetup071 in de gaten!

Wil je meehelpen met de organisatie?