26

MAR

PWS in de Stad

PWS in de Stad

Havisten die hun PWS doen voor de alfa- en gammavakken (geschiedenis, aardrijkskunde, economie, de talen, kunst) willen we graag een beetje op weg helpen. Daarvoor organiseren we de PWS Markt en Prijs!

De PWS Markt

Tijdens deze markt kunnen leerlingen brainstormen met experts van Leidse Musea, Gemeente Leiden, De Rabobank, maatschappelijke organisaties zoals het COC, BplusC, i-Doe Vrijwilligers, de DebatUnie, leerlingen die het Pré-HBO op de Leidse hogeschool volgen, of leraren, of het ICLON. Allen kunnen thema’s of werkwijzen onder de aandacht te brengen in de vorm van onderzoekwaardige vraagstukken.

Doelen:

* Leerlingen op gang helpen bij hun PWS

* Leerlingen stimuleren hun PWS bij/voor een instelling/bedrijf in de stad uit te voeren

* Leraren inspireren door ze in contact te brengen met collega’s / partners in de stad

Datum: Donderdag 20 juni

Tijd:

14.30 – 15.15 uur:  leerlingen Da Vinci en Bonaventuracollege Mariënpoelstraat

14.45 uur: pitches door alle gasten

15.00 – 15.45 uur: leerlingen Bonaventuracollege Burggravenlaan en Marecollege

15.15 uur: pitches door alle gasten

16.30 uur: Einde

Plaats: De markt vindt plaats in de aula van Bonaventuracollege Burggravenlaan

Voor wie: Leerlingen, docenten, PWS-begeleiders 4-5 Havo alfa / gammavakken. 

Hoe werkt het?
Meld je aan bij het Leerlab HAVO-HBO: hoeveel leerlingen komen? Komt de ronde waarin je nu bent ingedeeld je uit? Eventuele ruil is mogelijk, van belang is daarbij dat de aantallen gelijk zijn verdeeld i.v.m. ruimte.

De PWS Prijs

Leidse Profielwerkstuk Prijs HAVO: Alfa en Gamma

Om creatieve en out-of-the-box profielwerkstukken te waarderen hebben wij een wedstrijd voor eindexamenleerlingen uitgeschreven waarbij de Leidse Profielwerkstuk Prijs HAVO wordt uitgereikt. Eigenaarschap ligt bij de leerlingen zelf. Docenten kunnen hen daarin coachen. Vanaf 10 januari tot 1 maart 2020 kunnen leerlingen zich aanmelden met hun profielwerkstuk van Havo 5 voor editie juni 2020. Voordat leerlingen beginnen in Havo 4, weten zij met het Leidse Profielwerkstuk Prijs waar naar zij kunnen streven. Deze prijs wordt aangekondigd op de PWS Markt Editie juni 2019. De Leidse Hogeschool, de Rabobank en de Gemeente Leiden stimuleren onderzoek in de kennisgebieden taal, moderne vreemde talen, geschiedenis, aardrijkskunde, kunst en cultuur, management & organisatie, maatschappijwetenschappen, economie in het PWS HAVO.

Voor meer informatie, of de PowerPoint met de deelnemende musea en organisaties en voorbeelden van werkstukken, stuur ons een mailtje!