24

JUL

Start opleiding Expert Slimme Peuters

Start opleiding Expert Slimme Peuters

Als pedagogisch medewerker leren hoe je peuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen.

OPLEIDING EXPERT SLIMME PEUTERS

Start opleiding: 17 september 2019

Expert Slimme Peuters
Bij ieder kind verloopt de ontwikkeling anders en verschilt het tempo. Zo zijn er kinderen
die zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld. Van een 3-jarige verwachten we dat hij het
leuker vindt om een houten insteekpuzzel te maken dan een puzzel van 50 stukjes. Een
peuter met een ontwikkelingsvoorsprong past dan ook niet binnen de gangbare
verwachtingen. Een peuter moet en mag zichzelf zijn en dat is niet anders voor een peuter
met een ontwikkelingsvoorsprong. Goede begeleiding van deze peuters moet aansluiten bij
de persoonlijkheid en ontwikkelingslijn van het kind.

OPLEIDING VOOR PEDAGOGISCH MEDEWERKERS
Pedagogisch medewerkers en leidsters zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de
kinderen in hun groep. Daarom is het belangrijk dat zij weten hoe te kunnen aansluiten bij de behoeftes van de peuter met
een ontwikkelingsvoorsprong. De opleiding tot expert slimme peuters is er speciaal op gericht om deze kinderen en hun ouders beter te
kunnen begeleiden.

DOEL
De expert zorgt ervoor dat peuters met een ontwikkelingsvoorsprong gezien worden en dat deze peuters en hun ouders de juiste
begeleiding krijgen. De expert benadrukt het belang van de juiste begeleiding van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, geeft
collega’s informatie en/of scholing en coacht hen in het werken met deze kinderen.

INHOUD
 Theorieën
 Signaleren
 Begeleiden
 Materialen
 Activiteiten
 Gesprekstechnieken
 Casuïstiek en intervisie
 Praktische opdrachten

OPBRENGST
Na afloop weet je…
 Het belang van een passend aanbod voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong op sociaal emotioneel en cognitief gebied
 Hoe de leerontwikkeling van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong verloopt

Na afloop kun je…
 Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren
 Een ontwikkelingsvoorsprong in kaart brengen
 Passende activiteiten bieden
 Passende begeleiding bieden aan ouder en kind
 

DE OPLEIDING WORDT VERZORGD DOOR
Willeke Rol van Bright Kids & Marijne Sammels van Coach in Beeld

LOCATIE
In Leiden

KOSTEN
Kosten cursus: € 1825,- (inclusief € 925,- aan materialen waaronder Pientere Peuters, Talentenlijn Peuters en studieboeken)

OPLEIDINGSDUUR EN STUDIEBELASTING
 10 bijeenkomsten
 Maandelijks een bijeenkomst op dinsdag van 16.00-18.30 uur
 Per bijeenkomst een praktische opdracht
 Bestuderen literatuur en artikelen
 Afronding door middel van een presentatie en scriptie
 

MEER INFORMATIE?
Wil je meer informatie over de opleiding?
Neem dan contact op met willeke@brightkids.nl of marijne@coachinbeeld.com