07 FEB

Inleiding

In het najaar van 2019 zijn we begonnen met het traject Talent Ontdekken Zuid-West.

Het traject Talent Ontdekken houdt in dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen met ouders de talenten van kinderen zichtbaar maken door middel van spel en het stellen van de juiste vragen. Omdat we bij Smallsteps Grote beer al goed bezig zijn met spelontwikkeling, het mee spelen met de kinderen in de hoeken en beschikbaar zijn, sluit dit traject mooi aan. Het is dan een mooie uitdaging om ouders hierin te betrekken.

Train de Trainer

Vanaf september 2019 heb ik de Train de Trainer gevolgd vanuit het traject Talent Ontdekken Zuid-West. Deze training heb ik samen met twee pedagogisch medewerkers van de Grote Beer gevolgd.  Daarbij waren drie basisscholen betrokken: Leimundo, de Ley en Er Riseleh en SPL locatie de Leistroom. JES Rijnland was hier ook bij betrokken.

Bijeenkomsten

We hebben vier bijeenkomsten gehad. In de eerste bijeenkomst heeft Jan de Lange de theorie achter dit traject verteld. Zodat duidelijk is waarom het belangrijk is om de talenten van kinderen te zien en dat ze meer kunnen dan dat wij denken. Het idee is dat kinderen vanaf drie jaar al goed kunnen redeneren, dat ze nieuwsgierig zijn en willen onderzoeken en dat ze spelenderwijs out-of-the box denken.

De tweede en derde bijeenkomsten waren werkbijeenkomsten, geleid door Onderwijszaken. Hier hebben we gekeken naar  de behoeften van de kinderen en ouders van onze locatie. We hebben samen ideeën bedacht hoe we de ouderparticipatie kunnen versterken. Als opdracht kregen we mee om in de praktijk te observeren wat ouders doen als zij binnen komen. Spelen zij mee? Hoe? En hoe lang? Uit deze observaties bleek dat de meeste ouders niet mee spelen, er een korte interactie is met ouder en kind en kinderen vervolgens de ouders uitzwaaien. Van daar uit hebben we gekeken welke stappen we als locatie moeten nemen om uiteindelijk spel inloop ochtenden te kunnen organiseren.

Tijdens een van de bijeenkomsten hebben we ook stil gestaan bij de vraag: ‘hoe speel je met een kind’. In een rollenspel is gebleken dat wij als professionals vaak mee willen spelen door veel vragen te stellen en het spel soms zelfs over te nemen. Balans vinden in rust en interactie was een inspirerende les.

We hebben ook verschillende materialen ontdekt (loose parts) waar kinderen op een creatieve manier mee kunnen spelen. Ook vond ik het interessant om van JES Rijnland te horen hoe zij werken met ouders en kinderen. Zo hebben we elkaar kunnen inspireren. En heb ik mogen leren dat als je samen met ouders naar kinderen kijkt en zo nu en dan mee speelt, je al veel kan bereiken en de bewustwording van ouders meer naar boven komt. Ouders zijn dan nieuwsgierig en gaan ook uit zichzelf vragen stellen: ‘hoe kan ik zijn taal stimuleren?’ ‘hoe kan ik hem uitdagen?’

In de laatste bijeenkomst hebben we per locatie met elkaar gedeeld welke stappen er genomen moeten worden om uiteindelijk de spel inloop ochtenden te kunnen organiseren.

Deze stappen verschillen per locatie, maar uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel:

Samen spelochtenden organiseren.

In de praktijk

De eerste stap is ouders uit te nodigen om even mee te spelen met de kinderen en alle pedagogisch medewerkers bewust te maken en te enthousiasmeren over dit belang.

De volgende stap is om een ouderavond te organiseren waarbij ouders bewust nadenken over waar hun kind goed in is, waar het kind mee speelt en hoe je dit als ouder kan stimuleren. We willen ouders tijdens deze ouderavond motiveren om zelf de talenten van kinderen naar boven te halen door spel en de juiste vragen te stellen.

De laatste stap is het organiseren van de spelochtenden samen met de basisscholen, peuterspeelzaal de Leistroom en JES Rijnland

Tijdens de vierde bijeenkomst is gebleken dat er veel organisatorische aspecten zijn en dat het goed is om een vervolg bijeenkomst te hebben om samen verder te brainstormen.

Het waren inspirerende en leerzame bijeenkomsten en ik zie uit naar de vervolg bijeenkomst, de ouderavond die we binnenkort zullen hebben en vervolgens de spelochtenden waarbij we ouders én kinderen kunnen ontmoeten.

 

Rachella Olsem 

VVE Coach / Tutor Smallsteps Grote beer