07 FEB

Het nieuwe jaar start met goede voornemens en daarom willen wij jullie van harte uitnodigen voor 2 geplande netwerkbijeenkomsten.

Op woensdag 12 februari van 13.30 tot 15.00 is de eerste netwerkbijeenkomst bij basisschool de Pionier in Leiden (voorheen Woutertje van Leijden). Op deze school wordt Unit- onderwijs gegeven en zijn de teamleden geschoold als kindertalentenfluisteraar. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij er veel gebruik gemaakt wordt van experts van buiten de school, zoals bijvoorbeeld ouders. De school heeft een intensieve samenwerking met Small steps. Hans Nijssen zal deze middag uitgebreid vertellen over de wijze waarop de Pionier het onderwijs vorm geeft. (De Pionier Houtmarkt 36, 2312 PZ Leiden). 

Het tweede deel van de middag is er ruimte om een casusbespreking te houden. Heb je een casus die je graag wilt bespreken? Geef dit even per mail door.

Woensdag 11 maart van 14.30 tot 16.00 zal de tweede netwerkbijeenkomst worden gehouden op basisschool de Roelevaer   (Lupinestraat 2, 2371 NK, Roelofarendsveen). PPO Leiden heeft (in samenwerking met de Leidse Aanpak) een subsidie ontvangen van ‘ondersteuning begaafde leerlingen” in onze regio. Vanuit deze subsidie zullen verschillende projecten ontwikkeld worden. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen verder toegelicht en kunnen de leden van het netwerk hun reacties en input leveren. Ook tijdens deze middag is er ruimt voor een casusbespreking.

Het is voor ons fijn als je je vooraf aanmeldt voor de netwerkbijeenkomsten. Wil je (een) colllaga(‘s) mee nemen? Dat kan altijd.

 

Groeten,

Anneke van Houten

anneke@deleidseaanpak.nl