Aiolos is een psychologische praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders. Ook begeleiden wij leerkrachten en scholen.

Judith Hendriks en Tirza Bosma hebben een grote expertise en veel ervaring op het gebied van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Zij doen diagnostiek en behandeling. Ook ouderbegeleiding is mogelijk.

Sinds 2008 doen zij onder meer intelligentieonderzoek voor aanmeldingen bij plusklassen of scholen met een HB afdeling. Cliënten zijn bijvoorbeeld afkomstig van de Anne Frankschool in Leiden, het ViaNova in Alphen ad Rijn,  de Piramide en de Floriant in Zoetermeer en van Cronenburgh in Rijswijk.

Tijdens de aanmelding van een kind wordt altijd met ouders bekeken of er naast de vraag naar een intelligentie onderzoek nog andere hulpvragen zijn. 
Vragen die Judith en Tirza geregeld beantwoorden in de praktijk zijn:

  • Vragen over cognitief niveau: heeft mijn kind een ontwikkelingsvoorsprong en wat heeft hij nodig?
  • Problemen in de werkhouding en motivatie, bij afleidbaarheid of prikkelgevoeligheid
  • Leerproblemen, onderpresteren ,  verveling op school of een niet passend lesprogramma
  • Vragen over lees- of rekenproblematiek
  • Sociaal-emotionele problemen, zoals perfectionisme, (faal)angsten, depressieve gevoelens, problemen met sociale contacten of laag zelfbeeld en onzekerheid
  • Gedragsmoeilijkheden, bijvoorbeeld boze buien, slaapproblemen, slecht luisteren en opstandigheid
  • Opvoedingsproblematiek

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website