Fijn Talent is opgericht door Heidi van der Hoorn en richt zich op jonge kinderen met ontwikkelingsvoorsprong

'Uit ervaring weet ik hoe belangrijk dit is als moeder van drie slimme zonen en als leerkracht in het basisonderwijs. Door onze eigen kinderen kwam ik aanraking met hoogbegaafdheid. We genoten van de mooie kanten die hoogbegaafdheid met zich mee brengt, de tomeloze interesse, de snelle ontwikkeling, de grote woordenschat en het al vroeg begrijpen van grapjes. Ondanks deze positieve ervaringen, zorgde de keerzijde van hoogbegaafdheid, dat wij ons zorgen maakten.  Onder andere over de contacten met andere kinderen, het anders en niet begrepen voelen, faalangst, perfectionisme en onderpresteren.'

Om ervoor te zorgen dat jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong een goede basis krijgen en een positieve eerste ervaring met school, start Fijn Talent met een peuterplusklas in Leiden. Vanaf zaterdag 3 februari 2018 vinden er wekelijkse bijeenkomsten voor Peuters plaats. In de peuterplusklas krijgen de peuters verschillende activiteiten en lesstof aangeboden die aansluit bij hun leerbehoefte en niveau.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Heidi van der Hoorn