Primair onderwijs

Waar we op dit moment zoal aan werken:

2a. Jonge Ouder Academie

Jonge kinderen staan er nog enorm voor open om hun nieuwsgierigheid te volgen en te onderzoeken. Als je dat op jonge leeftijd niet prikkelt, leren kinderen deze eigenschappen af. Door deze eigenschappen op jonge leeftijd te stimuleren, zal het kind daar zijn/haar hele leven profijt van hebben.

Doel: Ouders, PM’ers en kleuterleerkrachten leren om de juiste vragen te stellen tijdens het spelen, zodat het oplossend denkvermogen en de creativiteit van kinderen gestimuleerd worden.

2b. Train-de-trainer Jonge Ouder Academie

Doel: PM’ers en kleuterleerkrachten opleiden om zelf de bijeenkomsten van de Jonge Ouder Academie te leiden.

2c. Verborgen Verleden

Doel: bevorderen buitenschools leren, imago van het vmbo versterken, het bieden van verrijkende en verdiepende programma’s binnen klassieke thema’s die vmbo-leerlingen nieuwe inzichten geven.

2d. Design Thinking in de School

Doel: In het Erasmus+ project hebben leerkrachten in het PO kennisgemaakt en ervaring opgedaan met de methode Design Thinking.

2e. Metacognitieve vaardigheden in de les

Doel: : In het Erasmus+ project hebben leerkrachten in het PO kennisgemaakt en ervaring opgedaan met het aanleren van metacognitieve vaardigheden in de les.

3a. Gluren bij de Buren

Doel: Leerkrachten van kleuterklassen en kinderopvangmedewerkers brengen we met elkaar in contact door een aantal uur mee te lopen bij elkaar en dit af te sluiten met een gesprek. Het kijken in elkaars groepen heeft als doel om de samenwerking te verbeteren en overdracht van jonge kinderen met ontwikkelingsvoorsprong soepeler te laten verlopen.

3b. PLG PO-VO Talentontwikkeling

Doel: verbeteren conatieve vaardigheden van kinderen in groep 8 en brugklasleerlingen, zodat zij beter in staat zullen zijn hun talenten verder ontwikkelen.

 

Heb je ideeën? Wil je meer weten over een bepaald project? Laat het ons weten. Samen ontwikkelen we De Leidse Aanpak verder!

Wil je weten wat De Leidse Aanpak voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de projectleider.