Hier kun je antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Zit jouw vraag er niet bij? Dan kun je je vraag stellen aan een expert.

Op verschillende manieren: 

1. We werken aan een initiatief dat pre-Vmbo heet. Daarin laten we kinderen van de bovenbouw basisonderwijs kennismaken met de talenten die je op het Vmbo allemaal kunt ontwikkelen. Een mooi voorbeeld hierin is het Wellant College in Oegstgeest.

2. Tijdens de inspiratiemiddag en co-creatiemiddagen dit schooljaar werken we aan het ontwikkelen van onderwijs voor verschillende talenten.

3. We ondersteunen scholen bij het herkennen en ontwikkelen van (hoog)begaafdheid en wat je kan doen om dit talent tot bloei te laten komen.

Versnellen gebeurt altijd in overleg tussen ouders, school en liefst ook kind. De versnellingswenselijkheidslijst van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen kan hierbij een handig instrument zijn. Je vindt hem op www.talentstimuleren.nl of hier.