24

JUL

Start opleiding Expert Slimme Kleuters

Start opleiding Expert Slimme Kleuters

Als kleuterleerkracht leren hoe je kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunt herkennen.

OPLEIDING EXPERT SLIMME KLEUTERS

Start opleiding: 17 september 2019

Expert Slimme Kleuters
Bij ieder kind verloopt de ontwikkeling anders en verschilt het tempo. Zo zijn er kinderen die zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld. Van een 4-jarige verwachten we dat hij/zij het
leuker vindt om in de bouw- en of huishoek te spelen dan bezig te zijn met levensvragen zoals bijvoorbeeld: “Waar komt de zon vandaan.” Een kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong past dan ook niet binnen de gangbare verwachtingen. Een kleuter moet en mag zichzelf zijn en dat is niet anders voor een kleuter met een
ontwikkelingsvoorsprong. Goede begeleiding van deze kleuters moet aansluiten bij de persoonlijkheid en ontwikkelingslijn van het kind
 

OPLEIDING VOOR KLEUTERLEERKRACHTEN
Kleuterleerkrachten zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Daarom is het belangrijk dat zij weten hoe te kunnen aansluiten bij de behoeftes van de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong. De opleiding tot expert slimme kleuters is er speciaal op gericht om deze kinderen en hun ouders beter te kunnen begeleiden
 

DOEL
De expert zorgt ervoor dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong gezien worden en dat deze kleuters en hun ouders de juiste begeleiding krijgen. De expert benadrukt het
belang van de juiste begeleiding van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, geeft collega’s informatie en/of scholing en coacht hen in het werken met deze kinderen.
 

INHOUD
 Theorieën
 Signaleren
 Begeleiden
 Materialen
 Activiteiten
 Gesprekstechnieken
 Casuïstiek en intervisie
 Praktische opdrachten

OPBRENGST
Na afloop weet je…
 Het belang van een passend aanbod voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong op sociaal emotioneel en cognitief gebied
 Hoe de leerontwikkeling van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong verloopt

Na afloop kun je…
 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren
 Een ontwikkelingsvoorsprong in kaart brengen
 Passende activiteiten bieden
 Passende begeleiding bieden aan ouder en kind
 

DE OPLEIDING WORDT VERZORGD DOOR
Willeke Rol van Bright Kids & Marijne Sammels van Coach in Beeld

LOCATIE
In Leiden

KOSTEN
Kosten cursus: € 1825,- (inclusief € 925,- aan materialen waaronder Knappe Kleuters, Talentenlijn Kleuters 1 en studieboeken)

OPLEIDINGSDUUR EN STUDIEBELASTING
 10 bijeenkomsten
 Maandelijks een bijeenkomst op dinsdag van 16.00-18.30 uur
 Per bijeenkomst een praktische opdracht
 Bestuderen literatuur en artikelen
 Afronding door middel van een presentatie en scriptie
 

MEER INFORMATIE?
Wil je meer informatie over de opleiding?
Neem dan contact op met willeke@brightkids.nl of marijne@coachinbeeld.com