Talent Education

Opbrengst van drie jaar Europese samenwerking

In het Erasmus+ programma Talent Education hebben we ons, samen met partners in Tsjechië en Slovenia bezig gehouden met onderstaande onderwerpen: 

1. Jonge Kinderen

2. Design Thinking

3. Metacognitieve vaardigheden

Voor alle drie onderwerpen is een Teacher Toolkit ontwikkeld met achtergrond informatie, uitleg en uitgewerkte lessen.

Talent Education