Toolkit Jonge Kinderen

Talent Education Teacher Toolkit Jonge Kinderen

Ben je op zoek naar informatie, methoden en materialen voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? In de Toolkit Jonge Kinderen staan per onderwerp handige tools om het onderwijsaanbod goed af te stemmen op de behoeften van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (2 – 6 jaar). In de Toolkit vind je onder andere observatietools, een 10-stappenplan om het onderwijsaanbod in reguliere groepen te implementeren, intake- en overdrachtsformulieren, informatie over onderpresteren en praktisch speel- en lesmateriaal. Ook staat er veel informatie over een integrale aanpak van onderwijs en opvoeding van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De Toolkit omvat 7 onderwerpen:

  • observeren, signaleren en identificeren
  • strategieën voor een passend aanbod
  • creatieve denkvermogens
  • signaleren en aanpak onderpresteren
  • motivatie en zelfbeeld
  • peuters met een ontwikkelingsvoorsprong
  • intake en overdracht vroeg- en voorschoolse educatie naar primair onderwijs.

De Toolkit is het resultaat van samenwerking tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en educatieve experts in Leiden en Slovenië en is beschikbaar in een Engelse en een Nederlandse versie. Een samenvatting van de inhoud kun je hieronder downloaden.

Toolkit Jonge Kinderen

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK