Voorbeelden PO

Goede voorbeelden in het basisonderwijs

 • Junior Science Lab

 • Geschreven door Zoë en Juliano groep 6 De Schakel Leiderdorp

 • Portret Anneke van Houten

 • Gesprek met Anneke en haar plusklasleerlingen

 • Pre-Bona Congres

 • Het Bonaventura College in Leiden organiseert sinds twee jaar het Pre-Bona project.

 • Internationalisering PO

 • De Teldersschool zet in op internationalisering

 • W&T-onderwijs: steeds weer een aha-erlebnis

 • Technisch lego als ‘vliegwiel’ om W&T-onderwijs vorm en inhoud te geven

 • Eigenaarschap bij de leerling

 • Op de Springplank wordt aan het begin van een nieuw blok de methodetoets door alle leerlingen gemaakt.

 • Eigenaarschap bij de leerling

 • Poster met 10 tips

 • Zichtbaarheid

 • Drie manieren om zichtbaar te maken waar je mee bezig bent

 • Design Thinking

 • Short instruction video

 • Bijeenkomst Talentnetwerk

 • Doorlopende leerlijn PO-VO