Geschreven door Zoë en Juliano groep 6 De Schakel Leiderdorp

Junior Science Lab

Op 19 september gingen we met de auto naar het Junior science lab. We werden opgewacht door drie meisjes van de universiteit Leiden. Eerst vertelden ze de regels: geen tikkertje in de gang, niet rennen in de gang; daarna gingen we naar binnen . Het was heel erg groot en mooi. Eerst gingen we een college doen over bacteriën in een klaslokaal. Wat voor bacteriën zijn er allemaal?

Junior Science Lab

Hoeveel er zijn, welke goed zijn en welke niet goed zijn. De E.coli is goed, de slechte heten MRSA, Streptoco pneumonia, de E.coli zit in je darmen de streptoco pneumonia zit in je neus. Daarna gingen we eten toen gingen we verder naar een lab. 

Junior Science Lab

Daar moesten we een jas aan, toen gingen ze uit leggen wat we moesten doen. Ze hadden allemaal stofjes en een microscoop, bijvoorbeeld hadden we een bakje met een stukje banaan en een stukje met aardappel en dan eerst onder de microscoop en dan met een druppel jodium op. Daardoor konden we de cellen goed zien. We deden het op de aardappel en dan werd die druppel niet rood maar zwart. Onder de microscoop zag je dan allemaal zwarten puntjes toen waren we klaar met de proefjes.

Junior Science Lab

Daarna was er een mevrouw met stikstof. Ze gooiden stikstof op de vloer en er kwamen allemaal hele balletjes op de grond.  Ze had ook een ballon opgeblazen ze had een emmer waar ze stikstof in deed. Met een thermometer maakte ze vast aan de ballon .En toen deden ze de thermometer met de ballon in de stikstof. De ballon liep leeg dat vond ik apart! Daarna gingen we weer terug naar school. 

Junior Science Lab