Het Bonaventura College in Leiden organiseert sinds twee jaar het Pre-Bona project.