Motivatie als Motor voor Professionalisering
Motivatie als sleutel

De gesprekscyclus van pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden is een bron van talentontwikkeling en motivatie. Sluit je aan bij het programma waarin we uitzoeken wat ervoor nodig is om de talenten van pedagogisch medewerkers beter te benutten en hen te motiveren verder te professionaliseren. Hiermee verbeter je ook de kwaliteit van de vroeg- en voorschoolse educatie. Als landelijk innovatiecentrum voor- en vroegschoolse educatie past Leiden het instrumentarium van Menno Mennes als eerste toe in de gesprekscyclus van PM’ers en leidinggevenden in de voor- en vroegschoolse educatie.

Het motivatiemodel van dr. Menno Mennes is een inspiratiebron en het startpunt van meerdere activiteiten van de Leidse Aanpak. Leiden is landelijk innovatiecentrum Voor- en Vroegschoolse Educatie geworden met het plan om de bevindingen van Mennes toe te passen in de gesprekscyclus van pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de voor- en vroegschoolse educatie. In dit programma wordt het door Mennes ontwikkelde instrumentarium in een nieuw werkveld ingezet. Primair doel is om de talenten van pedagogisch medewerkers beter te benutten en daardoor meer motivatie te geven voor professionalisering. Indirect doel is het verbeteren van de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie.


Interesse? Neem contact op met Annemieke Constandse.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK