Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO
Overgang & aansluiting

Met ondersteuning van de Gelijke Kansen Alliantie van OCW zijn onderwijspartners in de stad een bijzonder project gestart: Gelijke Kansen in Leiden bij de overgang po-vo. Doel van het project is om leerlingen in het Leidse onderwijs Gelijke Kansen te bieden door middel van passende ondersteuning tijdens de po-vo overgang en in het voortgezet onderwijs, zodat zij een schoolcarrière kunnen volgen die hen past.

We willen met dit project:

  • Kennis vergaren over hoe de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verloopt in Leiden.
  • Inzicht krijgen in de gezichten achter de cijfers. Leren over de belangrijkste mechanismen die bepalend zijn voor het maken van een passende en succesvolle overstap van primair naar voortgezet onderwijs.
  • Concrete, effectieve interventies uitwerken met en voor Leidse scholen.
  • Continu kennis delen en vermenigvuldigen met elkaar.

Werken aan gelijke kansen rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs vraagt om een brede samenwerking. En om inspanning van zowel leraren als teamleiders/IB-ers en directies, over denominaties en sectoren heen. Goede ideeën over hoe we kunnen bijdragen aan een passende schoolcarrière voor alle leerlingen tussen 10 en 15 jaar zijn daarom zeer welkom.

Meer weten of aansluiten? Neem contact op met Harry van Alphen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met: SCOL, PROO, Scholengroep Leonardo Da Vinci, Stedelijk Gymnasium Leiden, Marecollege, Universiteit Leiden, en het Wellantcollege.

Onze ambassadeurs

In het project Gelijke Kansen in Leiden op de kaart werken we intensief met mensen uit de onderwijspraktijk samen (po en vo). Het zijn onze ‘ambassadeurs’. We stellen ze hier graag aan je voor:

Ali Al Zubaidi, Bonaventura Burggravelaan:

‘Ik doe mee aan dit project omdat ik om de leerlingen geef en ik vind dat elke leerling een eerlijke kans moet krijgen om te laten zien wat hij/zij kan doen in ons onderwijssysteem.’

Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO
Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO

Janine Dubbelaar, basisschool Joppensz:

‘Ik doe mee met het project omdat ik leerlingen een gelijke kans wil geven om zich te kunnen ontwikkelen, ondanks hun verschillende achtergrond.’

Nicky Terink, Da Vinci College Leiden:

'Met dit project hoop ik de grote middelbare school knusser te maken voor alle nieuwe brugklassers.'

Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO
Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO

Guillaume Slingerland, PI-school De Brug:

‘Ik zet mij in voor dit project omdat er nog winst te behalen valt als het gaat over de overgang van PO naar VO. Het kunnen soms slechts kleine dingen zijn die toch een groot verschil kunnen maken! Het is inspirerend om hier met collega's, uit de dagelijkse praktijk, over van gedachten te wisselen.’

Yda Bakker, basisschool De Meerpaal: 

'Ik neem deel aan het project omdat ik iedere leerling het meeste passende VO-advies gun. Ik hoop dat hiermee de termen 'een hoog advies' of 'een laag advies' gaan verdwijnen.'

Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO
Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO

Marjet Krijger, Bonaventuracollege Mariënpoelstraat:

‘Ik merk regelmatig dat het gezin waarin een kind opgroeit veel invloed heeft op zijn of haar mogelijkheden in het onderwijs. Voor mij is dat een belangrijke motivatie om met dit project mee te doen.’

Carin Wijne, docent 't Visser t' Hooft Lyceum:

'Mijn 'middle name' is gelijke kansen, daarom doe ik graag mee aan dit project. Ik ben onder meer docent Levensbeschouwing en ben zeer begaan het thema diversiteit.' 

Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO
Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO

Yasmine Hoogkamer:

'Ik doe mee aan dit project omdat ik zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs werk. Van beide werelden krijg ik dus veel mee. De verschillen en overeenkomsten, en daarbij mogelijke verbeteringen, interesseren mij enorm!'

Studenten van het honourstraject

Eén van de vragen die tijdens het webinar in februari naar boven kwam was: ‘Hoe zorgen we dat leerlingen en hun ouders meer ‘eigenaarschap’ krijgen als het gaat over de overgang po-vo?’ Een leerling wordt via een OnderwijsKundig Rapport (OKR) ‘overgedragen’ van de ene school naar de andere. Is het wenselijk en mogelijk om leerlingen en hun ouders zelf een actieve rol te laten spelen in het informeren van de school voor voortgezet onderwijs? Met deze onderzoeksvraag gaan vier studenten van Universiteit Leiden aan de slag. Ze volgen op dit moment het vak ‘Inequalities in the 21st Century’ en stellen zich kort voor.

Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO

Emily is Nederlands/Amerikaans, in haar laatste jaar van de studie Kunstgeschiedenis. Ze is geïnteresseerd in onderwerpen als toegankelijkheid en gelijke kansen in het onderwijs, gezien dit een fundamenteel startpunt is voor een eerlijkere samenleving. 

Tali is een tweedejaars student Psychologie. Haar motivatie om aan dit project mee te doen komt vanuit het feit dat onderwijs een van de fundamentele wegen is waarin een eerlijke samenleving wordt gevormd. 

Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO
Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO

Lorenzo is een Italiaanse student, momenteel in zijn tweede jaar van Internationale Studies. Hij is met name geïnteresseerd in de multidimensionale ongelijkheden die invloed hebben op onze wereld. Hij gelooft dat educatie een sleutelrol inneemt in het vormen van sociale verschillen, en dus is het creëren van gelijke en passende kansen voor leerlingen een van de belangrijkste onderwerpen waarop gefocust dient te worden. 

Eva zit in haar laatste jaar van de studie Pedagogische Wetenschappen. Momenteel schrijft zij haar scriptie over het adequaat toetsen van vluchtelingenkinderen, ten behoeve van hun schoolkeuzeadvies en een juiste plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het creëren van een klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gezien voelen is voor haar een groot doel waar ze met veel plezier voor studeert. 

Gelijke Kansen in Leiden bij de Overgang PO-VO

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK