Gelijke Kansen in Leiden op de Kaart
Overgang & aansluiting

Met ondersteuning van de Gelijke Kansen Alliantie van OCW zijn onderwijspartners in de stad een bijzonder project gestart: Gelijke Kansen in Leiden op de kaart. Doel van het project is om leerlingen in het Leidse onderwijs Gelijke Kansen te bieden door middel van passende ondersteuning tijdens de PO-VO overgang en in het voortgezet onderwijs, zodat zij een schoolcarrière kunnen volgen die hen past.

We willen met dit project:

  • Kennis vergaren over hoe de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs verloopt in Leiden.
  • Inzicht krijgen in de gezichten achter de cijfers. Leren over de belangrijkste mechanismen die bepalend zijn voor het maken van een passende en succesvolle overstap van primair naar voortgezet onderwijs.
  • Concrete, effectieve interventies uitwerken met en voor Leidse scholen.
  • Continu kennis delen en vermenigvuldigen met elkaar.

Werken aan gelijke kansen rond de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs vraagt om een brede samenwerking. En om inspanning van zowel leraren als teamleiders/IB-ers en directies, over denominaties en sectoren heen. Goede ideeën over hoe we kunnen bijdragen aan een passende schoolcarrière voor alle leerlingen tussen 10 en 15 jaar zijn daarom zeer welkom.

 

Meer weten of aansluiten? Neem contact op met Maryse Bolhuis.

Dit project is in samenwerking met: SCOL, PROO, Scholengroep Leonardo Da Vinci, Stedelijk Gymnasium Leiden, Marecollege, Universiteit Leiden, en het Wellantcollege.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK