Thema's

De Leidse Aanpak 2.0

Voor de komende vier jaar hebben we een projectplan opgesteld rond drie hoofdthema’s die voor onze projectpartners het meest relevant zijn.

De hoofdthema's:

Motivatie als Motor voor Talentontwikkeling

Motivatie speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van talenten. Dat werkt twee kanten op: zodra mensen activiteiten ontplooien die passen bij hun talent, raken ze gemotiveerd zich verder te ontwikkelen. Andersom is motivatie nodig om talentontwikkeling op gang te brengen en te houden. We ontwikkelen dan ook programma’s die onderwijsprofessionals helpen motivatie in hun leerlingen te stimuleren. Het motivatiemodel van dr. Menno Mennes is een inspiratiebron voor De Leidse Aanpak en het startpunt van meerdere activiteiten, gericht op de voor- en vroegschoolse educatie en op het voortgezet onderwijs.

Onderwijs op Maat voor Talenten

We zien dat onderwijspartners beter willen worden in het geven van flexibel, gepersonaliseerd onderwijs dat aansluit bij de leerbehoeften en talenten van leerlingen. Daarom gaan we de kennis van onderwijs voor getalenteerde kinderen/jongeren in het primair en voortgezet onderwijs die we in de voorgaande jaren hebben ontwikkeld binnen het Erasmus+ project Talent Education verder verdiepen en verspreiden. De aandacht voor metacognitieve vaardigheden, praktische differentiatie en Design Thinking sluit goed aan bij de behoefte in het onderwijs. De komende jaren gaan we dus meer kennis, ervaring en materialen onder de professionals in Leiden verspreiden.

Overgang & Aansluiting

Scholen hebben behoefte aan verbetering van de verticale samenwerking. Daar hebben we de afgelopen jaren dan ook flinke stappen in gezet. We hebben de overdracht van voorschoolse educatie naar primair onderwijs onderzocht en het advies dat hieruit is ontstaan doorgegeven aan de werkgroep Jonge Kind van het Passend Primair Onderwijs. De Leidse Aanpak heeft een rol gespeeld in de afstemming van de twee pre-HBO projecten van de Hogeschool Leiden. Ook hebben we ervoor gezorgd dat meer scholen gebruik kunnen maken van de materialen die ontwikkeld zijn door de professionele leergemeenschappen (PLG’s). De komende jaren ontwikkelen we de goede voorbeelden van de afgelopen jaren verder en zetten we nieuwe stappen in het vervolg- en hoger onderwijs.

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK