Dit is het lesmateriaal onder Hoger onderwijs

Metacognitie

Metacognitie

Presentatie van Dr. Marcel Veenman met daarin voorbeelden hoe je metacognitieve vaardigheden individueel en klassikaal kan trainen.

Niveau

  • VO: onderbouw,
  • VO: bovenbouw,
  • PO: bovenbouw,
  • HO

Vakgebied

  • Leervaardigheden algemeen

Soort materiaal

  • Website