Hoogbegaafdencafé voor studenten van de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden biedt eenmaal per maand een ‘Hoogbegaafden café’ aan voor hoogbegaafde studenten van de Universiteit Leiden. We beginnen met een kort programma van een half uur, en daarna interessante gesprekken en gezellig samenzijn. Studenten die hierin geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met Simone Keijsers.