Voorschoolse educatie

Waar we op dit moment zoal aan werken:

  • Bij de SPL, De Kinderhaven en Flowerkids zijn ambassadeurs Peuters met Ontwikkelingsvoorsprong opgeleid. Je kunt de ambassadeurs vinden onder Experts.
  • De ambassadeurs hebben intervisiebijeenkomsten om te blijven leren van elkaar en van hun cursusleidsters.
  • In januari 2017 is opnieuw een cursus Peuters met Ontwikkelingsvoorsprong gestart, zodat we meer ambassadeurs krijgen in de stad.
  • We zoeken actief naar kinderdagverblijven en peuterspeelzalen die zich willen aansluiten bij De Leidse Aanpak, zodat we een dekkend aanbod hebben over de hele stad.
  • We hebben contact met het CJG over het verbinden van de kennis over ontwikkelingsvoorsprong met de JGT's.
  • We werken aan het verbeteren van de overdracht van de VSE naar het basisonderwijs. Met de innovatiesubsidie van de gemeente organiseren we 'Gluren bij de Buren', een uitwisseling tussen PM'ers en kleuterleerkrachten.
  • In het najaar van 2017 starten we met de Jonge Ouder Academie.
  • We werken internationaal samen in het Erasmus+ project.
  • We zoeken goede voorbeelden, goede materialen en interessante literatuur om met je te delen.

Heb je ideeën? Laat het ons weten. Samen ontwikkelen we De Leidse Aanpak verder!

Wil je weten wat De Leidse Aanpak voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de projectleider.