Voorschoolse educatie

Waar we op dit moment zoal aan werken:

1a. Motivatie als motor voor Professionalisering

Doel: Leiden is landelijk innovatiecentrum VVE geworden met het plan om de bevindingen van Mennes toe te passen in de gesprekscyclus van PM’ers en leidinggevenden in de VVE. In dit programma wordt het door Mennes ontwikkelde instrumentarium in een nieuw werkveld ingezet. Primair doel is om de talenten van PM’ers beter te benutten en daardoor meer motivatie te geven voor professionalisering. Indirect doel is het verbeteren van de kwaliteit van de VVE. Contactpersoon: Judith Uiterwijk,  projectgroeplid van De Leidse Aanpak.

2. Train-de-trainer Talent Ontdekken

Doel: PM’ers, kleuterleerkrachten en JGT'ers en medewerkers van JESRijnland werken samen aan het ontwikkelen en uitvoeren van een programma waarin het creatief denken en probleemoplossend vermogen wordt gestimuleerd bij jonge kinderen. Ouders worden uitgenodigd om samen met hun peuters/kleuters deel te nemen aan de speelactiviteiten. Contactpersoon: Annemieke Constandse, projectgroeplid van De Leidse Aanpak.

3a. Gluren bij de Buren

Doel: Leerkrachten van kleuterklassen en kinderopvangmedewerkers brengen we met elkaar in contact door een aantal uur mee te lopen bij elkaar en dit af te sluiten met een gesprek. Het kijken in elkaars groepen heeft als doel om de samenwerking te verbeteren en overdracht van jonge kinderen met ontwikkelingsvoorsprong soepeler te laten verlopen. Contactpersoon: Manon Groen, projectgroeplid van De Leidse Aanpak

3d. MBO-VSE

Doel: verbeteren van de overgang van een opleiding in MBO Welzijn naar het werk in de VSE. Contactpersoon: Annemieke Constandse.

 

Heb je ideeën? Wil je meer weten? Laat het ons weten. Samen ontwikkelen we De Leidse Aanpak verder!

Wil je weten wat De Leidse Aanpak voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de projectleider.