Voorschoolse educatie

Waar we op dit moment zoal aan werken:

1a. Motivatie als motor voor Professionalisering

Doel: Leiden is landelijk innovatiecentrum VVE geworden met het plan om de bevindingen van Mennes toe te passen in de gesprekscyclus van PM’ers en leidinggevenden in de VVE. In dit programma wordt het door Mennes ontwikkelde instrumentarium in een nieuw werkveld ingezet. Primair doel is om de talenten van PM’ers beter te benutten en daardoor meer motivatie te geven voor professionalisering. Indirect doel is het verbeteren van de kwaliteit van de VVE.

2a. Jonge Ouder Academie

Jonge kinderen staan er nog enorm voor open om hun nieuwsgierigheid te volgen en te onderzoeken. Als je dat op jonge leeftijd niet prikkelt, leren kinderen deze eigenschappen af. Door deze eigenschappen op jonge leeftijd te stimuleren, zal het kind daar zijn/haar hele leven profijt van hebben.

Doel: Ouders, PM’ers en kleuterleerkrachten leren om de juiste vragen te stellen tijdens het spelen, zodat het oplossend denkvermogen en de creativiteit van kinderen gestimuleerd worden.

2b. Train-de-trainer Jonge Ouder Academie

Doel: PM’ers en kleuterleerkrachten opleiden om zelf de bijeenkomsten van de Jonge Ouder Academie te leiden.

3a. Gluren bij de Buren

Doel: Leerkrachten van kleuterklassen en kinderopvangmedewerkers brengen we met elkaar in contact door een aantal uur mee te lopen bij elkaar en dit af te sluiten met een gesprek. Het kijken in elkaars groepen heeft als doel om de samenwerking te verbeteren en overdracht van jonge kinderen met ontwikkelingsvoorsprong soepeler te laten verlopen.

3d. MBO-VSE

Doel: verbeteren van de overgang van een opleiding in MBO Welzijn naar het werk in de VSE.

 

Heb je ideeën? Wil je meer weten? Laat het ons weten. Samen ontwikkelen we De Leidse Aanpak verder!

Wil je weten wat De Leidse Aanpak voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met de projectleider.