18

SEP

De Leidse Aanpak ontgroeit pioniersfase

Wat is De Leidse Aanpak en wat is er tot nu toe bereikt?

Je leest het in het boekje dat verscheen bij de conferentie Focus on Talent in 2018.