07

FEB

Opleiding tot expert slimme peuters

EXPERT SLIMME PEUTERS  
Bij ieder kind verloopt de ontwikkeling anders en verschilt het tempo. Zo zijn er kinderen die zich sneller ontwikkelen dan gemiddeld. Van een 3-jarige verwachten we dat hij het leuker vindt om een houten insteekpuzzel te maken dan een puzzel van 50 stukjes.  Een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong past dan ook niet binnen de gangbare verwachtingen. Een peuter moet en mag zichzelf zijn en dat is niet anders voor een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Goede begeleiding van deze peuters moet aansluiten bij de persoonlijkheid en ontwikkelingslijn van het kind.  
 
OPLEIDING VOOR PEDAGOGISCH MEDEWERKERS  
Pedagogisch medewerkers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Daarom is het belangrijk dat zij weten hoe te kunnen aansluiten bij de behoeftes van de peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. De opleiding tot expert slimme peuters is er speciaal op gericht om deze kinderen en hun ouders beter te kunnen begeleiden. De opleidingsgroepen zullen zowel uit kleuterleraren als pedagogisch medewerkers bestaan. 
 
DOEL
De expert zorgt ervoor dat peuters met een ontwikkelingsvoorsprong gezien worden en dat deze peuters en hun ouders de juiste begeleiding krijgen. De expert benadrukt het belang van de juiste begeleiding van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, geeft collega’s informatie en/of scholing en coacht hen in het werken met deze kinderen. 
 
INHOUD
 Theorieën  
 Signaleren  
 Begeleiden  
 Materialen  
 Activiteiten
 Gesprekstechnieken
 Casuïstiek en intervisie
 Praktische opdrachten 
 
OPBRENGST
Na afloop weet je…
 Het belang van een passend aanbod voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong op sociaal emotioneel en cognitief gebied
Hoe de leerontwikkeling van peuters met een ontwikkelingsvoorsprong verloopt 
 
Na afloop kun je…
 Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren
 Een ontwikkelingsvoorsprong in kaart brengen
 Passende activiteiten bieden
 Passende begeleiding bieden aan ouder en kind 
 
DE OPLEIDING WORDT VERZORGD DOOR
Willeke Rol van Bright Kids &  Marijne Sammels van Coach in Beeld  
 
LOCATIE
In Leiden 
 
KOSTEN
Kosten cursus: € 1.825,- (inclusief € 925,-  aan materialen  waaronder Pientere Peuters, Talentenlijn Peuters en studieboeken) 
 
OPLEIDINGSDUUR EN STUDIEBELASTING
 10 bijeenkomsten, start vanaf april
 Maandelijks een bijeenkomst op dinsdag  van 16.00-18.30 uur
 Per bijeenkomst een praktische opdracht
 Bestuderen literatuur en artikelen
 Afronding door middel van een presentatie en scriptie 
 
MEER INFORMATIE?
Wil je meer informatie over de opleiding?
Neem dan contact op met  willeke@brightkids.nl of marijne@coachinbeeld.com.

INSCHRIJFFORMULIER EN DATA CURSUS:
Via onderstaande documenten.
 

Opleiding tot expert slimme peuters
Opleiding tot expert slimme peuters