Talent Education Teacher Toolkit

Maak kennis met de Talent Education Teacher Toolkit (2-6 jaar)

Ben je op zoek naar informatie, methoden en praktisch speel- en lesmateriaal om ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen (2 – 6 jaar) te herkennen en daar een passende omgeving en aanpak voor te organiseren, maak dan gebruik van de Toolkit Jonge Kinderen. De Toolkit omvat 7 onderwerpen:

  • observeren, signaleren en identificeren
  • strategieën voor een passend aanbod
  • creatieve denkvermogens
  • signaleren en aanpak onderpresteren
  • motivatie en zelfbeeld
  • peuters met een ontwikkelingsvoorsprong
  • intake en overdracht voor- en vroegschoolse educatie naar primair onderwijs.

In de Toolkit vind je onder andere observatietools, een 10-stappenplan om het onderwijsaanbod in reguliere groepen te implementeren, intake- en overdrachtsformulieren, informatie over onderpresteren en praktisch speel- en lesmateriaal. Ook staat er veel informatie in over een integrale aanpak van onderwijs en opvoeding van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

De Toolkit is het resultaat van samenwerking tussen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en educatieve experts in Leiden en Slovenië en is beschikbaar in een Engelse en een Nederlandse versie. Een samenvatting van de inhoud kun je hieronder downloaden.

Talent Education Teacher Toolkit
Activiteiten voorschoolse educatie

Activiteiten voorschoolse educatie

Agenda

Door deze website te gebruiken accepteert u de cookies zoals beschreven in het cookiebeleid.

OK